Author: Chip Power

Chip Box

Co znamená kontrolka ‘engine light’ a jak ji odstranit?

Když se rozsvítí kontrolka “check engine”, není žádný důvod se obávat, je to jen zpráva o tom, že výkon čipu je příliš vysoký. V této situaci je třeba odinstalovat zařízení a jezdit několik dní bez něj; počítač načte nová data. Poté je třeba snížit výkon pomocí šroubů a znovu nainstalovat čip box.

Chip Box

Jaký je nárůst výkonu po instalaci čipu?

Průměrný nárůst výkonu po instalaci čipu je 25 až 30% (pro diesel) a 10 až 15% (pro benzínové motory), v závislosti na stavu motoru, filtrů a kvalitě paliva. Nejsme schopni udat přesnou hodnotu, protože každý vůz je jiný. Naše zařízení jsou nastavitelná, takže výkon lze zvýšit a snížit (pokud po ujetí 200 km efekty nejsou uspokojivé).

Chip Box

Proč auto pracuje v nouzovém režimu?

Pokud začne Vaše auto fungovat v nouzovém režimu, znamená to, že čip je nesprávně připojen. V této situaci nás prosím kontaktujte. Zkontrolujeme zapojení zařízení a budeme Vás instruovat.

Chip Box

Proč výkon neroste?

Přístroj dosahuje plného výkonu po ujetí cca 200 km/150 mil. Pokud se po ujetí této vzdálenost výkon nezvýšil, použijte regulační šroub. Vzhledem k tomu, že směr regulace čipu závisí na způsobu připojení, přiložte přístroj k fotografii v návodu a proveďte několik otáček ve směru MAX (jako na fotografii). POZOR: Pokud jste ještě neujeli 200 km/ 50 mil, zařízení NENASTAVUJTE.

Chip Box

Proč auto kouří?

Nadměrný kouř je způsoben pravděpodobně příliš nízkou hladinou vzduchu ve směsi vzduchu a paliva. Zkontrolujte, zda je filtr ve Vašem autě dost čistý, aby propouštěl dostatečné množství vzduchu. Snižte také výkon čipu.